Média

O balicí lince se píše...

Packaging Live je projekt zajímavý jak pro samotné partnery - účastníky, tak pro návštěvníky veletrhů. To je také důvod, proč se o něm píše nejen v odborných médiích.