Packaging Live 
Balicí linka - MSV, EMBAX

Packaging Live nyní připravujeme na Mezinárodní strojírenský veletrh, který se koná 7. - 11. 10. 2019. Předběžné umístění balicí linky bude v pavilonu A2. Pokud máte zájem se zúčastnít jako aktivní či pasivní partner, pište na mail: info@equicom.cz


Packaging Live je doprovodný program agentury EQUICom v rámci veletrhů MSV a EMBAX/SALIMA a to již od roku 2010.

Celý projekt je interaktivní - návštěvníci shlédnou v přímém přenosu proces balicí linky od A do Z.
Partneři se účastní aktivně přímo v lince, kde v reálném provozu ukáží své technologie, také na stánku, kde představí svou firmu, své produkty nebo služby.
Nejen pro partnery balicí linky nabízíme výstavbu stánků na českých i mezinárodních veletrzích.

Přínosy pro partnery

Cíle projektu • přilákat nové návštěvníky prostřednictvím jedinečného originálního projektu, který bude propagován v médiích,
 • nabídnout zúčastněným firmám nové pojetí účasti na veletrhu, služby s přidanou hodnotou s vyšší propagační účinností,
 • podpora prodejních aktivit firem a získání nové potenciální klientely zúčastněným firmám.

Interaktivní program

 • každé dvě hodiny se bude konat živé moderování s konkrétními informacemi partnerů o vystavované
  technologii, a to přímo u balicí linky,
 • soutěže pro návštěvníky, 
 • výklad zástupců společností a
  odborníků, 
 • živá prezentace výrobců strojů a poskytovatelů služeb.

Propagace • internet (BVV, mediální partneři, partneři projektu, sociální sítě) - PR zpráva, bannery s odkazem,
 • tisková konference, e-mailing (BVV databáze, partneři projektu), 
 • tisk (katalog, průvodce, CD, denní zpravodajství, ekonomické časopisy, odborné časopisy).
 • externí/interní (billboardy, bannery, roll ups, BVV rádio, letáky, hostesky, atd ...).
 • malý dárek pro návštěvníky.