Veletrhy
Packaging Live na MSV a EMBAX

Packaging Live je doprovodný program v rámci veletrhů MSV a EMBAX /SALIMA od roku 2010, projekt se bude opakovat na BVV v roce 2017 již        po jedenácté.
• Celý projekt je interaktivní - návštěvníci shlédnou v přímém přenosu proces balicí linky od A do Z.
• Partneři se mohou účastnit aktivně na stánku, kde představí svou firmu, své produkty nebo služby přímo v místě dění.