Packaging Live
Balicí linka -MSV, EMBAX

Packaging Live je doprovodný program v rámci veletrhů MSV a EMBAX /SALIMA od roku 2010, projekt se bude opakovat na BVV v roce 2017 již po jedenácté.
• Celý projekt je interaktivní - návštěvníci shlédnou v přímém přenosu proces balicí linky od A do Z.
Partneři se mohou účastnit aktivně na stánku, kde představí svou firmu, své produkty nebo služby přímo v místě dění.

Přínosy pro partnery

Cíle projektu

 • přilákat nové návštěvníky prostřednictvím jedinečného originálního projektu, který bude propagován v médiích,
 • nabídnout zúčastněným firmám nové pojetí účasti na veletrhu, služby s přidanou hodnotou s vyšší propagační účinností,
 • podpora prodejních aktivit firem a získání nové potenciální klientely zúčastněným firmám.

Interaktivní program

 • každé dvě hodiny se bude konat živé moderování s konkrétními informacemi partnerů o vystavované
  technologii, a to přímo u balicí linky,
 • soutěže pro návštěvníky, 
 • výklad zástupců společností a
  odborníků, 
 • živá prezentace výrobců strojů a poskytovatelů služeb.

Propagace

 • internet (BVV, mediální partneři, partneři projektu, sociální sítě) - PR zpráva, bannery s odkazem,
 • tisková konference, e-mailing (BVV databáze, partneři projektu), 
 • tisk (katalog, průvodce, CD, denní zpravodajství, ekonomické časopisy, odborné časopisy).
 • externí/interní (billboardy, bannery, roll ups, BVV rádio, letáky, hostesky, atd ...).
 • malý dárek pro návštěvníky.